Bejelentkezés

+36 30 9912044

Nyitvatartás

H-SZ-P: 10:00-17:00

Itt érdeklődhetsz:

Üzenetküldés »»

Mihály időszak

„Ha a napok rövidülnek, fényesebbé válnak a szívek, s az ősz felett fénylik át Mihály!”

Szeptember 29. az őszi napforduló a 9. század óta Mihály nap. Mostantól rövidülnek a nappalok, a lelkünkben harcra kel a fény és az árnyék., a jó és a rossz. a Nap tüze, ami a Teremtő egyre kevésbé van jelen a természetben, helyette a belső tüzet, a belsőfényünket kell táplálnunk. Ez a tudatos én ideje, a befelé fordulás időszaka. Ahogy egyre fogy a fény, egyre inkább szükségünk van erőre, amely a belső fényünket táplálja, segít a mindennapokban Ilyenkor sok kihívással kell szembenéznünk. Találkozhatunk olyan kihívásokkal, melyben nehéz döntéseket kell hoznunk, mert meg akarunk felelni az elvárásoknak. Jellemző lehet erre az időszakra az érzelmi zavarodottság, önbizalmi, önértékelési nehézségek. Változással teli idő, amikor több ismerős dolog hullhat darabjaira azért, hogy utat nyisson valami új születése előtt. Szükség van érzelmeink kiegyensúlyozására, hogy átalakítsuk negatív érzelmeinket (féltékenység, félelem, hogy valaki más helyében akarunk lenni, vagy azt akarjuk birtokolni, ami a másé). Amikor ez sikerül, mérhetetlen békét és örömöt tapasztalhatunk meg önmagunkon belül.

094-mihaly-arkangyalMihály arkangyal a sötétség erőinek legyőzője, az emberi lélek cselekedeteinek számon tartója. Nagy hatalmú védőangyal, aki a Világ megmentésén munkálkodik. Korunkban Ő felügyeli a Föld és az Emberiség evolúcióját. Mihályt gyakran ábrázolják harcos angyalként,fénylő karddal a kezében,amint legyőzi a sárkányt. A sárkány a bennünk lévő pusztító dolgok (harag, félelem, düh, stb.) szimbóluma, amit Mihály nem ölt meg, hanem megszelidített. Ez a bátorság ideje, amikor szembenézhetünk a bennünk lévő „démonokkal”, ezek áttranszformálásával egyre inkább a fényt jelenítve meg az életünkben. Amikor együttműködünk az Isteni akarattal a bennünk élő „sárkányt” a világ javára fordíthatjuk! Mihály segít tisztítani életünkből a negativitásokat, segít emlékezni, hogy kik is vagyunk valójában. Ez a próbatételek ideje. Mihály megnyitja a szívünket a béke és az együttérzés felé. Megnyitja a szívünket a magasabb szintű szeretet felé. Erősíti, vagy visszaadja a hitünket, ha úgy érezzük, kilátástalan a helyzetünk. Kardja segítségével megszabadít a múlt béklyóitól és rámutat a helyes irányra.

Az Aura Soma rendszerében a B94 Egyensúly üveg Mihály Arkangyallal áll kapcsolatban. Színe halványkék/halványsárga. Kulcsmondata: „ A tudatosság fejlődésével megérthetjük az intenzív igazságot.” A halványkék a „Legyen meg a Te akaratod” energiája, a halványsárga az individuális én. Összerázva halványzöld, ami a B53 üveg színe. Kulcsmondata: „Az Út, az Igazság és az Élet”. A B94 megerősítése: „Ahogyan elfogadom magam, érzem, hogy szívem kitágul. Érzem a mély kapcsolódást a Földdel, és megélem mindazt, amit felajánl nekem.”

Békére találhatunk, amint elengedjük belső zavarodottságunkat. Ekkor a személyes akaratunk harmóniába kerül az Isteni akarattal…

Segítségként Rudolf Steiner Mihály meditációja

ELŐTTE REGGEL:

Óh Mihály! Oltalmadba ajánlom magam, Szívem minden erejével összekötöm magamat a Te küldetéseddel, hogy ez a nap is tükröződjön A Te sorsrendező akaratodban.

MICHAEL MEDITÁCIÓ

Lelkemet mindig tisztán tartom a jövőből felém áramló nehéz események félelmétől. Mély bizalom él bennem érzésben éppúgy, mint érzékelésben. Bármi történhet, és bármi történik, teljes nyugalommal fogadom. Tudom, hogy minden, ami felém áramlik, egy bölcsességgel teljes Világrendből fakad. Ebben a korszakban meg kell tanulnom abszolút bizalomban élni, minden egzisztenciális biztonság nélkül. Bizalom él bennem a szellemvilág mindenkor jelenlévő segítő erejében. Az egyetlen létező segítség, hogy reményemet és bátorságomat nem adom fel, akaratomat fegyelmezem és magamban az ébredés lehetőségén munkálkodom, minden reggel és este.

ELŐTTE ESTE:

A lenyugvó Napba helyezem gondjaimat Ragyogásában hordozza minden tettemet Fényben megújítva, szeretetben megtisztítva Térjenek vissza hozzám, mint erősítő gondolatok, Mint örömteljes áldozatból és akaratból született tettek.

Felhasznált irodalom: Aura-Soma Forrásgyűjtemény (M. Booth, C. McKnight ), A fény esszenciája (Hermann É., Földesi O.), Waldorf Pedagógi(P.J. Fenner, K.L. Rivers )